Blogga på DinStartsida.se
TIPS!
Skapa en blogg - Rapportera - Nästa blogg 
Söndag den 29 November 2009, kl 20:00

 

 Byte av glödlampor mot lågenergilampor spar ingen energi

 

 Låt oss börja med  fristående villa. Antag vidare att vi har en termostat

 som hålller inomhustemperaturen ungefärligen konstant. Antag vidare att

 vi har villan eluppvärmd eller oljeeldad.

 

 All ström som förbrukas i ett hus eller lägenhet omvandlas till värme.

 Den värme som såväl glödlampor, kylskåp, hushållsmaskiner etc, avger,

 bidrar till husets uppvärmning.

 En 60-watts glödlampa producerar 60 watt värmeeffekt. Släcker man

 t.ex. 10 st 60-watts glödlampor kommer värmesystemet att behöva

 förbruka 600 watt mer om temperaturen ska förbli konstant. Besparingen

 är då lika med noll. Massmedia och Energimyndigheten lurar folk att tro

 att dom kan spara energi.

 

 Visst är det så att detta endast gäller när huset behöver uppvärmning

 och i Norden sä är det ungefär i 11 månader som yttertemperaturen är

 lägre än vad de flesta av oss vill ha inomhus. Beträffande glödlampor

 så används dom mycket mindre under den varma (= ljusa) årstiden så då

 sparar man alltså inte heller något genom att släcka eller byta till

 lågenergilampor. Utomhus kan man givetvis spara energi genom att byta.

 

 Detsamma gäller datorer som är påslagna, stand-by-elektronik m.m. Det

 är bara under de varmaste sommarveckorna som det är någon vits att ha

 datorn avstängd. Om TV:n har starkt strömförbrukande plasmaskärm så

 kostar det inget extra utom just sommartid då vi kanske ändå inte

 tittar så mycket på TV. Om jag nu har oljeuppvärmning - ja då minskar

 min oljeförbrukning om jag har strömförbrukare påslagna. Och olja och

 ström är ungefär lika dyrt.

 

 Argumentet att man inte har nytta av den värme vi får från lampor i

 taket är tämligen fel det också. Under en period var det populärt med

 takvärme, och även om det av olika skäl är bättre med golvvärme så

 fryser inte folk med takvärme mer än andra och har inte heller större

 elräkningar. Vidare är det så att den övervägande andelen av hus och

 lägenheter har radiatorer som har en yttemperatur som är avsevärt högre

 än rummens genomsnittstemperatur.  Detta gör att varm luft strömmar

 upp (konvektion) och lägger sig i  taket. Så det nämnda argumentet är

 skäligen ogiltigt.

 

 Vidare är det så att lysrör har pulsat ljus (med 100 Hz) vilket en del

 människor reagerar negativt på. Att förbjuda glödlampor ur

 energisparsynpunkt är ett slag i luften. Dessutom är lågenergilamporna

 inte alltid långlivade, kvaliteten är mycket varierande. Och dom är

 långt ifrån alltid billiga. Många gånger passar inte heller lågenergi-

 lamporna i befintliga armaturer eller skärmar. Det kan ibland

 ta rätt lång tid innan de nått full ljusstyrka. Dimrar kan krångla.

 Tillverkningen av lågenergilampor är energislukande. Och så kvicksilver.

 

 I hyreshus blir det lite mer komplicerat eftersom vi inte har mätning

 av den energi som förbrukas av varje enskild lägenhet, vilket man

 ibland har i t.ex Tyskland. Visst finns det mycket man kan göra om man

 vill spara energi, men ofta för det nackdelar med sig. Sänkt inomhus-

 temperatur kan göra oss mer sjuka. Lägre varmvattentemperatur

 kan ge legionella. Mindre belysning kan medföra olyckor osv.

 

 Energimyndigheten borde informera korrekt och sakligt.

 

 

 Lars Hode, fysiker.

 

 lars@hode.com

 

 

 

 Peter Bennich på Energimyndigheten svarar:

 

 Hej Lars,

 

 apropå värmebidraget: detta är inte fråga om termodynamikens lagar

 utan om hur väl spillvärmen tas om hand. Läs gärna några rapporter på hemsidan.

 

 Lägg därtill att det även kan bli för varmt, sommartid som vintertid

 (vi har egna mätningar som visar detta) - på sommartid även med risk

 för ökat kylbehov istället. Notera även att belysning förvisso används

 sommartid, t o m i Kiruna (trots midvintersol).

 

 Vidare: trenden går mot ökade krav på isolering av hus - ett bra ex är

 passivhus där behovet av tillförd energi är mycket låg.

 

 Till sist: detta är enda kommentaren från oss tillsvidare. Om du trots

 det vill återkomma så bifoga rapporter som stöder dina teser.

 

 Mvh

 

 Peter Bennich

 

 

 Min kommentar till Energimyndighetens svar: 

 

 Jag är glatt överraskad över att ha fått svar. Hade jag faktiskt inte

 väntat mig. Sedan att man inte förstår att detta inte är en teori

 eller tes, det förvånar också – är kunskaperna i fysik så bristfälliga

 hos den myndighet som borde vara specialist på just energiprincipen

 (eller ska vi börja kalla den för energitesen?)? Även övriga synpunkter förvånar ...

 

 Men jag fick ett svar till och det gladde mig. Annika Hamrud på DN

 hade några bra frågor. Här är hennes svarsmail och mina svar till henne:

 

 

 

 ----- Original Message -----

 

 From: annika.hamrud@dn.se

 To: Lars@

 Sent: Monday, February 16, 2009 7:54 AM

 

 Tack för mejl. Min kommentar är att det väl knappast är meningen att

 villor ska värmas upp av lampor och påslagna  teveapparater, det måste

 finnas bättre sätt.

 

 Med vänlig hälsning

 Annika Hamrud

 Reporter, Dagens Nyheter

 ¨

    

 

 Hej Annika

 

 Trevligt att få svar från dig. Det är precis detta som folk i

 allmänhet inte förstår. Och det är en sak. Men att våra

 energirådgivare inte förstått är tyvärr en annan sak.

 

 En genomsnittlig villa i Mellansverige förbrukar runt 25.000 kWh - vissa

 mer, andra mindre. Om jag använder elradiatorer eller glödlampor (eller 

 TV-apparater) så kostar det precis lika mycket om temperaturen hålls

 konstant. Och de flesta har ju någon form av termostat. Detta grundar

 sig på den lag som kallas energiprincipen och som inte har några undantag.

 

 Sedan är det givetvis rätt som du säger att det finns bättre sätt att

 värma än att använda lampor eller TV-apparater i fråga om  investerings-

 kostnader och servicekostnader. Men - och det är själva kärnpunkten:

 det kommer inte att åtgå mer ström om jag använder sådana värmealstrare!!!

 En kilowattimme är en kilowattimme oavsett vad du stoppar in den i så   

 länge vi håller oss inomhus.

 

 Den artikel du har gjort i DN är bra skriven men, som sagt,

 informationen är till vissa delar felaktig. Till exempel leder det

 till att folk har lagt ut miljarder på att köpa energisnåla kylskåp och

 liknande i missriktad sparnit.

 

 Med vänlig hälsning,

 

 Lars Hode

 

 

 From: annika.hamrud@dn.se

 Sent: den 16 februari 2009 10:53

 To: Lars@hode.com

 

 Subject: Ang. Re: Ang. Lågenergilampor sparar just ingen energi.

 

 Hej, en fråga till, skulle ditt resonemang gälla i vilket europeiskt land

 som helst, eller handlar det enbart om Sverige? Utfasningen av

 glödlampor sker ju på internationell nivå, för oss är det ett

 EU-beslut, men andra delar av världen har också tagit beslut, vi är

 inte ens först.

 

 Med vänlig hälsning

 

 Annika Hamrud

 reporter, Dagens Nyheter

 

 

 Hej Annika

 

 Detta gäller generellt. Energiprincipen gäller i hela universum. Det

 finns skillnader mellan olika länder, men mindre än man ofta tror. I

 varma länder går energiförbrukningen mer till luftkonditionering (dvs

 kylning med värmepumpar) än till uppvärmning. Men även Sydeuropa

 har kalla vintrar och en stor del av året är yttertemperaturen är lägre än önskad

 innertemperatur och då kan man precis lika bra värma med TV-apparater

 om man har råd att köpa dom.

 

 Att förbjuda glödlampor är extra dumt för dom används så lite på

 sommaren och är miljövänliga. Man kan ju förbjuda att använda dem till

 utomhusbelysning om man nu gillar att förbjuda saker och spara lite

 energi där.

 

 Verkliga sätt att spara energi:

 

 Sänkt inomhustemperatur, tilläggsisolering tak, väggar och golv.

 Bättre isolation hos fönster och dörrar. Skaffa värmepump, mindre

 vädring eller sätt in värmeåtervinning vid mekanisk frånluft. Använd

 köksfläkt sparsamt eller inte alls. Ingen ytterbelysning, infravärme

 utomhus, uppvärmning friggebod, pumpar i vattenfall, värmeslingor i

 takrännor, motorvärmare till bilen, elektriska trädgårdsmaskiner,

 varmvatten till biltvätt, värme i utomhuspooler. Se till att torkskåp

 och torktumlare ersätts med klädstreck eller att värmen efter

 fuktavskiljning tillförs till huset. Bada inte – duscha kallt.

 

 Lars Hode

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kategorier:

Inlägget går ej att kommentera!