Blogga på DinStartsida.se
TIPS!
Skapa en blogg - Rapportera - Nästa blogg 
Onsdag den 22 Mars 2017, kl 12:00

The walk-in-closet- Manorstyle blogg vecka 12 2017

 
 
 #walkincloset #garedrob #garderobattgåini #walkin #closet #drömgarderobl #platsbyggt #byggawalkincloset #garderobsdröm #måttbeställt #manorstyle #bespoke #manorstylebespoke #hantverk #manspace #mancave #theenglishbedroom #babyheritage #selectedbygoldflames #barngarderob #drömgarderobförbarn #walkinclosets
 Manorstyle, nu ManSpaceThe English Bedroom och Baby Heritage, ja och snart SafeHide och sen ska jag försöka få plats och tid för lite Selected By Goldflame´s 
Skulle någon vilja ha det som mail istället för läsa det på bloggen så maila mig på
themanorstyle@gmail.com
eller någon av de andra shopparnas mail.
 #manorstyle #babyheritage #manspace #theenglishbedroom #inredningsinspo #möbler #kvalitetsmöbler #antiksstil #brittiskstil #engelskstil #lyxmöbler

Kategorier: Skriv en kommentar

Onsdag den 15 Mars 2017, kl 09:00

Det lilla huset på gården - Manorstyle blogg vecka 11 2017

 #trädgårdshus #friggebod #sommarhus #gårdshus #skrivarlya #trädgårdsskjul #Attefallshus #gästhus #tonnårslya #lekstuga #manorstyle #bespoke #manorstylebespoke #hantverk #manspace #mancave #theenglishbedroom #babyheritage #selectedbygoldflames
 Manorstyle, nu ManSpaceThe English Bedroom och Baby Heritage, ja och snart SafeHide och sen ska jag försöka få plats och tid för lite Selected By Goldflame´s 
Skulle någon vilja ha det som mail istället för läsa det på bloggen så maila mig på
themanorstyle@gmail.com
eller någon av de andra shopparnas mail.
#barinredningstips #möblerabaren #manorstyle #babyheritage #manspace #theenglishbedroom #inredningsinspo #möbler #kvalitetsmöbler #antiksstil #brittiskstil #engelskstil #lyxmöbler

Kategorier: Skriv en kommentar

Måndag den 6 Mars 2017, kl 18:00
Veckans BLOGG vecka 10
Skafferiet - the pantry
När vi talar om skafferiet så tänker väl de flesta sig ett skåp nu mera, eller ett walk-in-skafferi ett litet rum med hyllor på väggarna. Men när började vi använda skafferiet och vad had det för funktion från början?

When we talk about the pantry so plan well most of the cabinet are now more or a walk-in pantry a small room with shelves on the walls. But when we started to use the pantry and what it had to function from the beginning?


Under den viktorianska eran med stora gods och egendomar fram för allt i Storbritannien delades tillredningsprocessen i olika rum, dels för att var och en i personalen hade sitt ansvarsområde men även för att slippa få in jord från potatisen bland silvret och för att underlätta när man skulle hålla rent. Men även för att hålla en hirearki, där man kunde avancera uppåt från mörka källar rum till ljusare lokaler med högt i tak. Något som motiverade personalen att jobba hårt och kämpa uppåt.

When we talk about the pantry so plan well most of the cabinet are now more or a walk-in pantry a small room with shelves on the walls. But when blörjade we use the pantry and what it had to function from the beginning?
During the Victorian era with large estates and estates above all in the United Kingdom awarded preparation process in different rooms, both to each one of the staff had their area of ​​responsibility but also to avoid the soil from the potatoes from the silver, and to facilitate when it would keep clean. But also to keep a hirearki, where one could move up from the dark basement room for brighter rooms with high ceilings. Something motivated staff to work hard and fight their way up.

Köket var för matlagning, medan förvaring av livsmedel gjordes i ett stort rum, skalade rotfrukter, lagade saker och tvättade gjorde man i grovköket. Matberedning före matlagning gjordes i ett skafferi, och diskade gjordes i grovkök eller skafferiet, beroende på vilken typ av porslin/användningsområde och graden av smuts. Så fungerar det i de flesta restauranger än idag, du har en gryt disk och en fins disk, ett rum för upplägg och kall mat och ett för tillredning av varm mat. Kylrum, torrförråd, rum för linne och dukar, tvättstuga och ett rum där du tillreder grönsaker som är separat från resten av maten.

 The kitchen was cooking while food storage were in a large room, peeled root vegetables, cooked and washed the things they made in the utility room. Food preparation before cooking was done in a pantry, and were washed in utility pantry, depending on the type of porcelain / use and the degree of dirt. How it works in most restaurants today, you have a casserole dishes and a fine counter, a room for set-up and cold food and one for the preparation of hot food. Cold storage, dry storage room, rooms for linen and table linen, laundry room and a room where you can prepare vegetables that are separate from the rest of the food.

Ju  mindre hushållen blev desto mindre blev behoven av de olika rummen och de övergick till att bestå av olika skåp för varje ändamål. På så sätt uppstod det kök vi nu har, kyl, sval, diskmaskin, skafferi osv. Och i många länder är tvättmaskin och torktumlare en del av det utrymmet.

The smaller households became, the less was the needs of the different rooms and they went on to be composed of different lockers for each purpose. Thus arose the kitchen we have now, fridge, cool, dishwasher, pantry, etc. And in many countries, washer and dryer part of that space.

Skafferiet har gjort en comeback i både amerikanska och engelska hem sedan slutet av 1990-talet. Det är en av de mest efterfrågade funktionerna i amerikanska hem idag trotts att vi idag bygger större kök än någonsin. Varför vi så gärna vill ha ett är väl mer av nostalgiska skäl än av behovet av dem, eftersom vi generellt sett även lagar mindre mat än vad vi någonsin gjort...


The pantry has made a comeback in both the US and UK home since the late 1990s. It is one of the most requested features in American homes today entrusted us today builds bigger kitchen than ever. Why we are so keen to have a well more for nostalgic reasons than the need for them, because we generally also laws less food than we've ever done ...

 
#platsbyggt #walkinskafferi #walkinpantry #skafferier #skafferiattgåini #stortskafferi #historia #historiskakök #köketshistoria #skafferietshistoria #manorstyle #bespoke #manorstylebespoke #hantverk #manspace #mancave #theenglishbedroom #babyheritage #selectedbygoldflames
 Manorstyle, nu ManSpaceThe English Bedroom och Baby Heritage, ja och snart SafeHide och sen ska jag försöka få plats och tid för lite Selected By Goldflame´s 
Skulle någon vilja ha det som mail istället för läsa det på bloggen så maila mig på
themanorstyle@gmail.com
eller någon av de andra shopparnas mail.
#barinredningstips #möblerabaren #manorstyle #babyheritage #manspace #theenglishbedroom #inredningsinspo #möbler #kvalitetsmöbler #antiksstil #brittiskstil #engelskstil #lyxmöbler

Kategorier: Skriv en kommentar

Onsdag den 1 Mars 2017, kl 09:00
Veckans BLOGG vecka 9
Baren
En bar är väl knappast ett måste i något hem, men den kan vara en sån tillgång. En naturligtplats för umgänge, en självskriven plats för gemenskap vare sig det gäller en dressed down kväll med scrabble, viktiga gäster eller en samlingsplats före och efter middagen. Har man mer än 6 gäster hemma blir möjligheten till spontana samtal och nyfunna bekantskaper lite hämmad om man bara har soffor eller matsalsbord som alternativ. Den ger ett naturligt flöde i rummet och för samlaren är den mer än bara en bar...
A bar is hardly a must in any home, but it can be such an asset. A natural place for socializing, an obvious place for the community, whether it is a dressed down evening of Scrabble, important guests, or a gathering place before and after dinner. If you have more than 6 guests at home is the possibility of spontaneous conversation and newfound acquaintances little stunted if you only have couches or dining room table as an option. It provides a natural flow in the room and for the collector is more than just a bar...
Nej det är inte storleken som är avgörande om den skapar det där flödet i rummet, men om den ska fylla funktionen som ännu en mötesplats eller fungera som sittplats, jag då behöver den ha plats för några stolar i alla fall.

No it's not the size that is crucial for creating that flow in the room, but if it is to fulfill the function as yet another venue or function as a seat, then it definetly need to have space for a few chairs at least.

 
Här nedan följer en hel uppsjö med varianter på hemma bar, sist ut har vi the real thing - platsbyggt och engelskt. Som på puben!
Below is a whole plethora of variations on "the home bar", land finally, we have the real thing - a place built and English thingy, as real as in any pub!
 

 Manorstyle, nu ManSpaceThe English Bedroom och Baby Heritage, ja och snart SafeHide och sen ska jag försöka få plats och tid för lite Selected By Goldflame´s 
Skulle någon vilja ha det som mail istället för läsa det på bloggen så maila mig på
themanorstyle@gmail.com
eller någon av de andra shopparnas mail.
#barinredningstips #möblerabaren #manorstyle #babyheritage #manspace #theenglishbedroom #inredningsinspo #möbler #kvalitetsmöbler #antiksstil #brittiskstil #engelskstil #lyxmöbler
#hemmabar #hemmabaren #byggabar #minibar #litenbar

Kategorier: Skriv en kommentar


Senaste inlägg

Arkiv

Kategorier