Blogga på DinStartsida.se
TIPS!
Skapa en blogg - Rapportera - Nästa blogg 

Senaste inlägg

 

Arkiv

 

Kategorier

Måndag den 3 April 2017, kl 12:00

片刻后0周岁的生日,新年的钟声响起来。在在2015年节日,收获的时间,也已经失去了不知道什么时候自己的智慧回首。在新娘家即将在2015年结束,当天由于今年三月我就得娶媳妇。活到30岁是茫然的,30年后的年龄。婚礼当天,我看到她的卑微卧室和生活环境,是有点吃惊。有一次,我还梦想着嫁给一个有钱的,舒适的,我只负责相夫教子可以在家里。出于对自旋本周末与我的家人,在度假。现在嫁给了丈夫,是一个落后的局面。这突然居家芬兰人从天上到地球环境。在过去,我是有点乱触摸,以为自己似乎是走出乡村生活。不知道,我想摆脱货物的居住环境或与我紧紧地绑在一起。只能说thatthis就是生命。现在,我选择了房子带,选择这样的生活,只有这样的生活继续奋斗,而不是被淹没在里面,在上帝的手。最终新婚过去的喜悦,我们需要慢慢开始真正的生活。人生真正的日用品。该天是普通的,但我们可以创造幸福。在过去,我只是生活在幻想,幻想通过我们自己的模样,幻想不劳而获,幻想虚无的优越性。现在,我只能直面现实生活,丈夫是一个好丈夫。但婚姻本身就是一个打破我的幻想,我没有改变我的命运因为结婚,住都羡慕的生活。但是,我慢慢学会了接受,要改变这种状况。悄无声息,缩短withtheir同行的差距。既然我选择了朴实的生活,为什么还要去羡慕别人的好。你的时间后,才是最真实的。与其他人的感觉的差距,让我自愧不如,让我感到害怕见人。我应该把这个劣势变成动力,相信,只要我过来吧,一切都会好的。这是人的本性。

一个女人,与她的母亲在法律的接触时间的开始是不够的,没有与婆家人芬兰人足够的接触。在元旦回来了,听妈妈婆婆说模板阿姨担心我的孩子的未来会抢夺她的母亲在法律的时候是这样的。她的母亲在法律与小阿姨不开心,然后我?我能成为一个好主妇。我是一个粗心的人,有时过于以自我为中心。思考了很多,这些天,心里总认为。没有人天生能做好,我高估老百姓。获得非常久远的人与人之间是难以避免的摩擦矛盾。随着丈夫是月出大部分的时间相处,但时间后,要学会与孩子相处,与公婆相处。这些都不是教我。也许我可以问一个朋友,但价格过高不知道怎么开口。现在怀孕了,每天只是芬兰人更注重宝宝的成长,他喷洒健康平安。至于如何在今年剩下的,只是把它一步。

娶媳妇,和作为一个女人芬兰人的使命才刚刚开始。明年我将成为一个母亲。不敢说他已经成为一个贤妻良母,但至少可以让人们喜欢的家庭就够了。

Kategorier: